دکتر سارا کورشیان

فوق تخصص پوست و مو

female doctor comforting middle aged patient

دکتر کورشیان متخصص زیبایی پوست و مو بوده و بسیاری از افراد مشهور جهان زیر نظر ایشان از زیبایی خود محافظت می کنند.