دکتر خسروی

فوق تخصص قلب و عروق

یکی از بهترین متخصصین قلب و عروق دکتر کامیار خسروی می باشند. ایشان با تجربه درخشانی که در جراحی های خود دارند، هیچ جای نگرانی ای برای بیماران خود باقی نمی گذارند.