دکتر دانیال قریشی

فوق تخصص بیماری های گوارشی

دکتر قریشی متخصص گوارش اند و با جراحی های طاقت فرسا، جان بسیاری از افراد را نجات داده اند.