اخبار6

Home / Advice / اخبار6
اخبار6

اخبار6

هنگامی که کودکان به مدرسه می‌روند یا از مدرسه باز می‌گردند، والدین باید به خاطر داشته باشند که آن‌ها چیزی بیش از کتاب‌های مدرسه را به خانه می‌آورند؛ ویروس‌ها و دیگر بیماری‌های مسری که از کودکی به کودک دیگر در مدارس، زمین‌های بازی و سپس به خانه منتقل می‌شوند.
به کودکان بیاموزید که از خود محافظت کنند و با پیروی از این قوانین ساده، از شیوع بیماری‌های مسری، در تماس با همکلاسی و همبازی‌های خود جلوگیری کنند:
-قبل و بعد از خوردن غذا، دستان خود را بشویند
-دست‌هایشان را داخل دهان و بینی نکنند
-مواردی همچون لباس‌ها، شانه‌ها و یا برس مو را با دیگران مبادله نکنند
-برای خوردن و نوشیدن، ظروف شان را با دیگران به اشتراک نگذارند
ممکن است، برخی از کودکان بیمار دقیقا بدانند که چگونه احساسات شان را برای شما بیان کنند با این حال، مراقبت والدین کاملا نیاز است. هر رفتار غیر عادی می‌تواند پرچم قرمزی برای سلامتی کودک‌تان باشد، پس باید مراقب سلامت فرزند خود باشید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.